Dokumenty


Wyniki 1 do 33 z 33     » Tylko miniatury

   

   Miniatura   Opis   Link do 
1
 Zapis w MRPS-1502 r.
Zapis w MRPS-1502 r.
Zwolnienie Stanisława Podczaskiego z wyprawy wojennej przeciwko Moskalom w 1502 r., w związku z tym, że jego synowie Mikołaj i Andrzej, niewydzieleni majątkowo, służą wojskowo w Wielkim Księstwie Litewskim uczestnicząc a działaniach przeciw wojskom moskiewskim. 
 
2
Akt chrztu Jana Podczaskiego z dn. 17 lutego 1775
Akt chrztu Jana Podczaskiego z dn. 17 lutego 1775
 
 
3
Akt chrztu Józefaty Podczaskiej
Akt chrztu Józefaty Podczaskiej
 
 
4
Akt darowizny z 1765 r.
Akt darowizny z 1765 r.
Akt darowizny w postaci majątku Łubno Kaspra Byszewskiego dla córki Zofii Byszewskiej, małżonki Wojciecha Podczaskiego. 
 
5
Akt małżeństwa Rafała Warząchowskiego i Agnieszki Pępkiewicz
Akt małżeństwa Rafała Warząchowskiego i Agnieszki Pępkiewicz
 
 
6
Akt urodzenia Eugeniusza Ildefonsa Podczaskiego
Akt urodzenia Eugeniusza Ildefonsa Podczaskiego
 
 
7
Akt urodzenia Ignacego Ildefonsa Podczaskiego
Akt urodzenia Ignacego Ildefonsa Podczaskiego
 
 
8
Akt urodzenia Ludwika Warząchowskiego
Akt urodzenia Ludwika Warząchowskiego
 
 
9
Akt urodzenia Rajmunda Kasperkiewicza
Akt urodzenia Rajmunda Kasperkiewicza
 
 
10
Akt urodzenia Stanisława Podczaskiego
Akt urodzenia Stanisława Podczaskiego
 
 
11
Akt urodzenia Wiktora Podczaskiego
Akt urodzenia Wiktora Podczaskiego
 
 
12
Akt z 1603 r.
Akt z 1603 r.
Akt zrzeczenia się roszczeń przez Jadwigę Strusińską, żonę Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja, na rzecz braci Pawła i Wojciecha Strusińskich. (fragment) 
 
13
Akt z 1603 r. (fragment)
Akt z 1603 r. (fragment)
Akt odstąpienia wierzytelności wsi Podczachy przez Marcina Strusińskiego na rzecz Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja 
 
14
Akt zastawu z 1652 r.
Akt zastawu z 1652 r.
Akt zastawu przez Dorotę Świecką części majątku Szewce Nadolne Pawłowi Podczaskiemu, synowi Wawrzyńca miecznika gostynińskiego ( fragment) 
 
15
Akt zawarcia małżeństwa 5.02.1807 r.
Akt zawarcia małżeństwa 5.02.1807 r.
Akt zawarcia małżeństwa między Janem Podczaskim i Wiktoryą Domińską 
 
16
Akt zawarcia małżeństwa Antoniego Ildefonsa Podczaskiego i Barbary Kąsinowskiej
Akt zawarcia małżeństwa Antoniego Ildefonsa Podczaskiego i Barbary Kąsinowskiej
 
 
17
Akt zawarcia małżeństwa Wojciecha Podczaskiego z Zofią Byszewską - 21 lutego 1765 r.
Akt zawarcia małżeństwa Wojciecha Podczaskiego z Zofią Byszewską - 21 lutego 1765 r.
 
 
18
Akt zgonu Jana Podczaskiego
Akt zgonu Jana Podczaskiego
Akt zgonu Jana Podczaskiego 15.07.1847 
 
19
Akt zgonu Wojciecha Podczaskiego. 11 lipca 1793 r.
Akt zgonu Wojciecha Podczaskiego. 11 lipca 1793 r.
 
 
20
ASK-I 1563 r.
ASK-I 1563 r.
Zapis w rejestrze rekognicji z 1563 r. Bartłomieja Podczaskiego z odciśniętą pieczęcią. 
 
21
Dyplom Kazimierza Podczaskiego Kapituły Więźniów Ideowych
Dyplom Kazimierza Podczaskiego Kapituły Więźniów Ideowych
 
 
22
Dyplom nadania Krzyża i Medalu Niepodległości Eugeniuszowi Podczaskiemu.
Dyplom nadania Krzyża i Medalu Niepodległości Eugeniuszowi Podczaskiemu.
 
 
23
Dyplom nadania prawa noszenia znaczka ochotnika Wojsk Dyw. Litewsko-Białoruskiej w obronie Niepodległości
Dyplom nadania prawa noszenia znaczka ochotnika Wojsk Dyw. Litewsko-Białoruskiej w obronie Niepodległości
 
 
24
KGŁ 1589 r.
KGŁ 1589 r.
 
 
25
Legitymacja Zrzeszenia byłych członków POW
Legitymacja Zrzeszenia byłych członków POW
 
 
26
Pokwitowanie Adama z Wyrowa posagu żony Katarzyny z Podczaskich, córki Stanisława w 1520 r.
Pokwitowanie Adama z Wyrowa posagu żony Katarzyny z Podczaskich, córki Stanisława w 1520 r.
 
 
27
Świadectwo nadania ziemi kpr. E. Podczaskiemu, żołnierzowi walk o Niepodległość Polski.
Świadectwo nadania ziemi kpr. E. Podczaskiemu, żołnierzowi walk o Niepodległość Polski.
 
 
28
Umowa dożywocia między małżonkami Wojciechem Podczaskim i Agnieszką Dąbrowską (początkowy fragment)- 1720 r.
Umowa dożywocia między małżonkami Wojciechem Podczaskim i Agnieszką Dąbrowską (początkowy fragment)- 1720 r.
 
 
29
Umowa między braćmi Wojciechem, Błażejem, Urbanem Podczaskimi i Józefem Gumińskim - 1790 r.
Umowa między braćmi Wojciechem, Błażejem, Urbanem Podczaskimi i Józefem Gumińskim - 1790 r.
 
 
30
Umowa z 1682 r.
Umowa z 1682 r.
Umowa dotycząca majątku Szewce Nadolne między braćmi Stanisławem i Andrzejem Podczaskimi, synami nieżyjącego Pawła. (fragment) 
 
31
Volumina legum - fragment z 1577 r.
Volumina legum - fragment z 1577 r.
Fragment spisu poborców podatkowych wpisu w Księgach grodzkich łęczyckich zaczerpniętego z Volumina legum- "Uniwersału podatkowego Roku Pańskiego 1577". W "Uniwersale" spisanym w języku polskim poborcą podatkowym ziemi gostynińskiej był Bartosz Podczaski - można wnioskować, że Bartłomiej Podczaski używał imienia Bartosz. 
 
32
Zapis w MRPS z 3 XII 1521 r.
Zapis w MRPS z 3 XII 1521 r.
Rezygnacja Mikołaja Podczaskiego z plebana w Osmolinie na rzecz swego brata Marcina, który otrzymał 3 XII 1521 r. prezentę królewską na tę plebanię. 
 
33
Zapis w MRPS z dnia 22 XII 1521 r.
Zapis w MRPS z dnia 22 XII 1521 r.
Prawo prezenty do biskupa poznańskiego dotyczące wakującego kościoła parafialnego w Osmolinie zostało przekazane Piotrowi Isbieńskiemu po śmierci śp. Mikołaja Podczaskiego, ostatniego plebana tegoż kościoła.