Our Family
 Genealogy Pages

Dokumenty


Wyniki 1 do 32 z 32     » Zobacz galerię

   

 #   Miniatura   Opis   Link do 
1
Brązert Emilia Schmeltz
Brązert Emilia Schmeltz
 
2
Bronzert Adam paszport
Bronzert Adam paszport
dokument wydany w 1972 z powodu zmiany miejsca zamieszkania wyjazd do Sao Paulo
 
3
Bukar Anna Kilianowska wraz z synem Edwardem emigracja
Bukar Anna Kilianowska wraz z synem Edwardem emigracja
 
4
Bukar Antoni (Jan) z Marianną Wysocką ślub
Bukar Antoni (Jan) z Marianną Wysocką ślub
Ja, Navigius Krasuski, obecnie kapelan Bychawy wskutek udzielonej licencji przez Wielebnego Antoniego Ratyńckiego, proboszcza miejscowego, pobłogosławiłem w dniu 1 lutego 1789 związek małżeński między Szlachetnym Antonim Bukarem, kawalerem i Szlachetną Marianną Wysocką panną, poprzedzony 3 zapowiedziami, świadkami byli Wojciech Skomorowski i Sylwester Kośmiński oraz wielu innych wiarygodnych.
 
5
Bukar Kazimierz Józef
Bukar Kazimierz Józef
Parafia Targowisko
"Ja, Piotr Karasiński mansjonarz miejscowy,
w dniu 4 marca udzieliłem Chrztu Świętego synowi Jana i Marianny, legalnych małżonków Bukarów, nadając mu imię Kazimierz Józef"
Rodzicami Chrzestnymi byli
Szlachetny Józef Kozarysz z
Balbiną Hruswicką podskarbini trocką
Mikołaj Hruswicki z Marianną Siemaszko
zamieszkali w Targowisku
 
6
Bukar Seweryn nekrolog
Bukar Seweryn nekrolog
Kurjer Warszawski nr 110 z 26.04.1853 nekrolog Seweryna Bukara
 
7
Bukar Władysław registration card
Bukar Władysław registration card
 
8
Bukara Jana testament
Bukara Jana testament
 
9
Bukara Jana testament str 2
Bukara Jana testament str 2
 
10
Bukara Józefa akt uszanowania str 2
Bukara Józefa akt uszanowania str 2
jak poprzednio
 
11
Bukara Józefa akt uszanowania str 3
Bukara Józefa akt uszanowania str 3
jak poprzednio
 
12
Bukara Józefa akt uszanowania z 1817 r.
Bukara Józefa akt uszanowania z 1817 r.
akt uszanowania rodziców składany przed ślubem
 
13
de Verbno Łaszczyński Ignacy nekrolog
de Verbno Łaszczyński Ignacy nekrolog
Kurier Warszawski nr.200 z 31.07.1845 nekrolog Ignacego Łaszczyńskiego
 
14
de Verbno Łaszczyński Stanisław nekrolog
de Verbno Łaszczyński Stanisław nekrolog
Dziennik Poznański nr.296 z 1871
 
15
Kamieński Faustyn Jowit
Kamieński Faustyn Jowit
Wszystkim i każdemu z osobna komu o tym wiedzieć należy teraz i może należeć w przyszłości, oświadczam iż w księdze metrykalnej chrztów znajduje się metryka treści następującej….
Ekonomia Międzyrzeczka
Roku Pańskiego 1785 dnia 17 lutego, ja, Jan Rogowski, prepozyt Nowego Miasta ochrzciłem dziecię imionami Faustyn Jowit Ignacy - z Urodzonych rodziców Tomasza Kamińskiego i Eleonory - prawnie poślubionych.
Chrzestnymi zostali przewielebny Jan Zawistowski z parafii Ostrowskiej i dziekan Międzyrzecki i Scholastyka Zyliczowa; asystowali [w drugim szeregu] urodzony Andrzej Zylicz i urodzona Franciszka Prosiszewska [?], przewielebny Wojciech Daszewski - proboszcz międzyrzecki i urodzona Justyna Blumska - panna.
- Na dowód czego własną ręką podpisuję i pieczęcią kościelną wspieram.
Dan w Międzyrzeczu 28 kwietnia 1821 roku.
Antoni Sieńkiewicz wikariusz kościoła parafialnego miedzyrzeckiego.
 
16
Regmunt Jan paszport
Regmunt Jan paszport
paszport Jana Regmunta z którego nie zdążył skorzystać, bo tuż przed wypłynięciem - umarł
 
17
Regmunt Stanisław i Jadwiga nekrolog
Regmunt Stanisław i Jadwiga nekrolog
 
18
Sikorska Aleksandra chrzest
Sikorska Aleksandra chrzest
akt chrztu nr 186/1909
 
19
Sikorska Aleksandra ślub
Sikorska Aleksandra ślub
 
20
Sikorska Janina i Marianna
Sikorska Janina i Marianna
akt chrztu nr 426 i 427/1907
 
21
Sikorska Kazimiera chrzest
Sikorska Kazimiera chrzest
akt chrztu nr 273/1911
 
22
Sikorski Dominik Kajetan
Sikorski Dominik Kajetan
chrzest 1804 Przeworsk
 
23
Sikorski Dominik Kajetan
Sikorski Dominik Kajetan
chrzest 1804 (wycinek)
 
24
Sikorski Piotr tkacz z Przeworska
Sikorski Piotr tkacz z Przeworska
rejestr zgonów parafii w Przeworsku z 1808r.(wycinek)
 
25
Sikorski Piotr tkacz z Przeworska
Sikorski Piotr tkacz z Przeworska
rejestr zgonów parafii w Przeworsku rok 1808
 
26
Sikorski vel Sikora Andrzej chrzest
Sikorski vel Sikora Andrzej chrzest
księga chrztów parafii Łukowa
 
27
Sikorski vel Sikora Michał
Sikorski vel Sikora Michał
akt zgonu nr 158/1835 Łukowa
 
28
Wałda Krzysztof z rodzicami
Wałda Krzysztof z rodzicami
Nowy Dwór Mazowiecki 1945 r.
 
29
Wysocka Marianna Petronela chrzest
Wysocka Marianna Petronela chrzest
Ja, Józef Markiewicz, proboszcz bychawski, w dniu 1 lipca 1769, ochrzciłem dziecię imionami Marianna Petronela, córkę Szlachetnych Bonifacego i Antoniny Wysockich, do Chrztu dziecko trzymali Jaśnie Pan Józef Lubicz Wojciechowski stolnik różański z Jaśnie Panią Urszulą Chobrzyńska oraz Jaśnie Pan Jacenty Wścibór z Jaśnie Panią Julianną Nielubiczową.
 
30
Wysocki Bonifacy ślub z Antoniną Rzepczonką
Wysocki Bonifacy ślub z Antoniną Rzepczonką
6 lutego 1757 Stara Wieś
Poprzedziwszy trzema zapowiedziami, ogłoszonymi w kolejne niedziele, Ja Józef Markiewicz pobłogosławiłem związek małżeński między szlachetnym Bonifacym Wysockim i szlachetną Antoniną Rzepczonką. Wiarygodnymi świadkami byli Michał Chobrzyński i Jakub Wysocki szlachta ze Starej Wsi oraz wielu innych
 
31
Wysocki Kazimierz akt chrztu nr 5 z 7 marca 1695
Wysocki Kazimierz akt chrztu nr 5 z 7 marca 1695
Niedrzwica Kościelna 7 marca 1695
Ja, Wojciech Krolikiewicz, proboszcz, ochrzciłem dziecię imieniem Kazimierz, syna szlachetnych Jana i Zofii Rozniatówny prawych małżonków Wysockich. Chrzestnymi byli szlachetni Stanisław Borzykowski z Elżbietą Kotarską.
 
32
Wysockiego Bonifacego akt chrztu nr 34 z 4 lipca 1737
Wysockiego Bonifacego akt chrztu nr 34 z 4 lipca 1737
4 lipca 1737 Stara Wieś
Ja, Stanisław Wiśniewski, proboszcz Dużej Bychawy, ochrzciłem dziecię imieniem Bonifacy, syna Kazimierza i Zuzanny, prawych małżonków Wysockich. Chrzestnymi byli Wojciech Reguła i Apolonia Gałęzowska szlachta ze Starejwsi