Sikorski

 nasza genealogia

Źródła


Wyniki 1 do 24 z 24


 #  ID źródła   Tytuł, Autor 
1 S3 Akta Osobiste Feliksa Charytańskiego podleśnego
 
2 S22 Akta Osobiste księdza Andrzeja Żukowskiego
Konsystorz Chełmski 
3 S8 Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Marek Jerzy Minakowski 
4 S21 Hierarchia, kler i pracownicy kościoła prawosławnego w XIX-XXI wieku w granicach II RP i Polski powojennej
ks.Grzegorz Sosna, Antonina Troc-Sosna 
5 S4 Historia Nadleśnictwa Puławy
Leszek Zugaj 
6 S14 Kancelaria Ziemiańska Jana Wasiutyńskiego w Lublinie
 
7 S15 Kancelaria Ziemiańska Leona Ciświckiego w Lublinie
 
8 S11 Komisja Woj.Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski, Zespół 115, sygn.777
 
9 S1 Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy
Kazimierz Pułaski 
10 S25 Księgi grodzkie chełmskie seria RMO
 
11 S10 Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1594-1900 w świetle rejestracji metrykalnej
Piotr Rachwał 
12 S9 Lwowska Naukowa Biblioteka Ukrainy
Aleksander Czołowski 
13 S6 Moja druga młodość pamiętniki
Szymon Konopacki 
14 S24 Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego
 
15 S17 Parafia rzymsko-katolicka pw.św.Jana Chrzciciela w Bychawie
 
16 S12 Parafia rzymsko-katolicka pw.św.Jana Chrzciciela w Pniewniku
Archiwum Państwowe w Siedlcach 
17 S18 Parafia rzymsko-katolicka pw.św.Jana Chrzciciela w Pniewniku
Archiwum Diecezjalne Warszawsko-Praskie 
18 S16 Przynależność religijna rodziny Tomasza Bukara
Chełmsko-Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny 
19 S13 Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe
 
20 S20 Schematyzm Diecezji Przemyskiej obrządku bizantyńsko-ukraińskiego
 
21 S19 Straty osobowe i ofiary represji niemieckich pod okupacją niemiecką 1939-1945 - baza danych
Instytut Pamięci Narodowej 
22 S7 Szkoła w Wielgolesie – zarys dziejów. Ród Wyleżyńskich. Wielgolas, 2004
Zdzisław Ćmoch 
23 S23 Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861
Elżbieta Sęczysyn 
24 S5 Wywód rodowitości szlacheckiej Bukarów
Deputacja Dworiańska Gubernii Wołyńskiej