Polish Genealogy's Archive

Strzelin cm. Ewangelicko-Reformowalny

Strzelin cm. Ewangelicko-ReformowalnyResults 1 to 66 of 66    » See Gallery     » Slide Show

   Thumb   Description   Linked to 
1
Prusy cmentarz Janina Banicewicz
Prusy cmentarz Janina Banicewicz
 
 
2
Prusy cmentarz Rozalia Fraczek
Prusy cmentarz Rozalia Fraczek
 
 
3
Prusy powiat strzelinski Antonina Skupinska Ryszard Skupinski
Prusy powiat strzelinski Antonina Skupinska Ryszard Skupinski
 
 
4
Prusy powiat strzelinski Dymitr Piotrowicz
Prusy powiat strzelinski Dymitr Piotrowicz
 
 
5
Prusy powiat strzelinski Emma i Ernst Kolbe
Prusy powiat strzelinski Emma i Ernst Kolbe
 
 
6
Prusy powiat strzelinski Jozef Kotwicki
Prusy powiat strzelinski Jozef Kotwicki
 
 
7
Prusy powiat strzelinski Jozef Rusin
Prusy powiat strzelinski Jozef Rusin
 
 
8
Prusy powiat strzelinski Jozefa Lis
Prusy powiat strzelinski Jozefa Lis
 
 
9
Prusy powiat strzelinski Karoline Lauke
Prusy powiat strzelinski Karoline Lauke
 
 
10
Prusy powiat strzelinski Kazimierz Kozlowski Stanislawa Kozlowska
Prusy powiat strzelinski Kazimierz Kozlowski Stanislawa Kozlowska
 
 
11
Prusy powiat strzelinski Kazimierz Szereneta
Prusy powiat strzelinski Kazimierz Szereneta
 
 
12
Prusy powiat strzelinski Laurentius Wawrzyniec Caliscil
Prusy powiat strzelinski Laurentius Wawrzyniec Caliscil
 
 
13
Prusy powiat strzelinski Maria Laszczynska
Prusy powiat strzelinski Maria Laszczynska
 
 
14
Prusy powiat strzelinski Mieczyslaw Michta
Prusy powiat strzelinski Mieczyslaw Michta
 
 
15
Prusy powiat strzelinski Richard Kolbe
Prusy powiat strzelinski Richard Kolbe
 
 
16
Prusy powiat strzelinski Rozalia Zagorska
Prusy powiat strzelinski Rozalia Zagorska
 
 
17
Prusy powiat strzelinski Stanislaw Czech
Prusy powiat strzelinski Stanislaw Czech
 
 
18
Prusy powiat strzelinski Stanislawa i Jakub Wojdyla
Prusy powiat strzelinski Stanislawa i Jakub Wojdyla
 
 
19
Prusy powiat strzelinski Stefan Rucki Stanislawa Rucka
Prusy powiat strzelinski Stefan Rucki Stanislawa Rucka
 
 
20
Prusy powiat strzelinski Szymon Osarczuk
Prusy powiat strzelinski Szymon Osarczuk
 
 
21
Strzelin Alojzy Urbanik
Strzelin Alojzy Urbanik
 
 
22
Strzelin Anna Wingral
Strzelin Anna Wingral
 
 
23
Strzelin Augusta Wyrwitz
Strzelin Augusta Wyrwitz
 
 
24
Strzelin Auguste Tscherny
Strzelin Auguste Tscherny
 
 
25
Strzelin Buresch Friedrich
Strzelin Buresch Friedrich
 
 
26
Strzelin Charlotte Kopatsche - Moses
Strzelin Charlotte Kopatsche - Moses
 
 
27
Strzelin Emma Jandik
Strzelin Emma Jandik
 
 
28
Strzelin Emma Joanna Pospiech
Strzelin Emma Joanna Pospiech
 
 
29
Strzelin Frieda Schwa   z
Strzelin Frieda Schwa z
 
 
30
Strzelin Julius Jaschik
Strzelin Julius Jaschik
 
 
31
Strzelin Karoline Kanusch
Strzelin Karoline Kanusch
 
 
32
Strzelin Maria Pultar geb Friesel
Strzelin Maria Pultar geb Friesel
 
 
33
Strzelin Marie Friesel - Taraba
Strzelin Marie Friesel - Taraba
 
 
34
Strzelin Marie Knorrsk - Zuchal
Strzelin Marie Knorrsk - Zuchal
 
 
35
Strzelin Marta Pospiech
Strzelin Marta Pospiech
 
 
36
Strzelin nieczytelne
Strzelin nieczytelne
 
 
37
Strzelin Reinhold i Walter Pfeiffer
Strzelin Reinhold i Walter Pfeiffer
 
 
38
Strzelin Rosina Pietzuch geb Reinsch
Strzelin Rosina Pietzuch geb Reinsch
 
 
39
Strzelin Selma Fuchs
Strzelin Selma Fuchs
 
 
40
Strzelin Wilhelm Jandik
Strzelin Wilhelm Jandik
 
 
41
1_Tablica_inf.jpg
1_Tablica_inf.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, tablica informacyjna 
 
42
Krzyż
Krzyż
Strzelin, cm. Ewangelicki, Krzyż 
 
43
3_Krzy_data.jpg
3_Krzy_data.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Krzyż 
 
44
4_Aleja_gwna.jpg
4_Aleja_gwna.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, aleja główna 
 
45
4_Lewa_str.jpg
4_Lewa_str.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki,  
 
46
4_Prawa_str.jpg
4_Prawa_str.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki,  
 
47
5_Tablica_pam.jpg
5_Tablica_pam.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, tablica pamiątkowa 
 
48
Buresch_Friedrich.jpg
Buresch_Friedrich.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Buresch, Friedrich 
 
49
FrieselTaraba_Marie.jpg
FrieselTaraba_Marie.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Friesel Taraba Marie 
 
50
Fuchs_Selma.jpg
Fuchs_Selma.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Fuchs Selma 
 
51
Jandik_Emma.jpg
Jandik_Emma.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Jandik Emma 
 
52
Jandik_Wilhelm.jpg
Jandik_Wilhelm.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Jandik 
 
53
Jaschik_Julius.jpg
Jaschik_Julius.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Jaschik 
 
54
K.._Karoline.jpg
K.._Karoline.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki,  
 
55
KnorreekZuchal_Marie.jpg
KnorreekZuchal_Marie.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Knorreek Zuchal 
 
56
KopatscheMoses_Charlotte.jpg
KopatscheMoses_Charlotte.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Kopatsche Moses 
 
57
nieczytelne.jpg
nieczytelne.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki,  
 
58
Pfeiffer_Reinhold_i_Walter.jpg
Pfeiffer_Reinhold_i_Walter.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Pfeiffer Reinhold Walter 
 
59
PietzuchReisch_Rosina.jpg
PietzuchReisch_Rosina.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Pietzuch Reisch 
 
60
Popiech_Emma_Joanna.jpg
Popiech_Emma_Joanna.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Popiech 
 
61
Pospiech_Marta.jpg
Pospiech_Marta.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Pospiech 
 
62
PultarFriesel_Maria.jpg
PultarFriesel_Maria.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Pultar Friesel 
 
63
Tscherny_Auguste.jpg
Tscherny_Auguste.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Tscherny 
 
64
Urbanik_Alojzy.jpg
Urbanik_Alojzy.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Urbanik Alojzy 
 
65
Wingral_Anna.jpg
Wingral_Anna.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Wingral 
 
66
Wyrwitz_Augusta.jpg
Wyrwitz_Augusta.jpg
Strzelin, cm. Ewangelicki, Wyrwitz